Sponsorkinderen

Zo werkt het

Het fonds wordt gevoed door Nederlandse particuliere sponsors en in Nepal kan per sponsor 1 schoolbeurs worden uitgekeerd met een looptijd van 5 jaar. Stichting Maya kiest er dus voor om 1 kind uit een achterstandspositie de zekerheid te geven dat het 5 jaar lang naar school kan gaan (i.p.v. bijvoorbeeld 5 kinderen een beurs te geven voor 1 jaar). We kiezen hiervoor omdat in Nepal die 5 jaar gelijk staan aan de basisschool of aan de middelbare school. Dus leerlingen kunnen op deze wijze een afgerond educatief traject afleggen en we stimuleren zo het behalen van een diploma.

Aan de Nederlandse kant zit ook een groot voordeel van deze 5 jaar methode, en dat is dat de donatie geheel aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Dus zonder drempel. (Een eenmalige donatie heeft een 1% drempel.) Het vastgestelde donatiebedrag van 240 euro per jaar (of 60 euro per kwartaal) kan dus een belastingvoordeel opleveren tot 125 euro per jaar. Dan kan je nog eens gul geven! Voor meer informatie hierover kijk je op de pagina uw gift belastingvrij onder het kopje “periodiek schenken”.