Rurale ontwikkeling

Zonnelampen

Grote delen van Nepal zijn inmiddels aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Zo ook veel dorpen in de rurale gebieden. Toch is het aantal uren dat er elektriciteit beschikbaar is beperkt. Als alternatief doneert Maya lampen op zonnecellen aan gezinnen in de armste gebieden. De lampen branden 8 uur op een lading van 1 dag zon. En zon is er in Nepal volop. Met dit extra licht kunnen mensen na het invallen van de avond hun activiteiten voortzetten en bv matten of manden maken, aren lezen, mais pellen, etc. Ook kunnen de kinderen langer huiswerk maken. Dit is vooral in arme gebieden erg welkom aangezien kinderen daar na schooltijd hun ouders op het land moeten helpen en dan niet toekomen aan hun huiswerk.


Previous Image
Next Image

info heading

info content


Werkgelegenheid

Waar mogelijk huren we lokale mensen in om onze projecten te helpen vormgeven. Zo helpen we 2 mannen aan een inkomen door het bouwen van biogasinstallaties, en hebben we een aantal jaar 3 vrouwen in dienst gehad bij het vervaardigen van lesmateriaal in ons eigen atelier. Ook hebben we 3 jaar salaris uitbetaald aan de EHBO post medewerkster en hebben we maandenlang een team van 6 mannen ingehuurd voor de bouw van onze uit zandzakken bestaande atelierruimte.


Kledingbank

Eens per jaar proberen we op bepaalde locaties kinderkleding uit te delen. Deze, veelal tweedehands, kleding wordt in Nederland kosteloos ingezameld en naar Nepal gebracht door onze vrijwilligers. We focussen op warme kleding aangezien dit kan helpen in het terugdringen van het ziekteverzuim op school en dus de schoolprestaties kan verbeteren.