Gezondheidszorg

Voorlichting

Veel dorpsbewoners in Nepal leven onder gebrekkige omstandigheden en hebben vaak niet de vaardigheden of de middelen (zoals de krant, TV of internet) om zelf nieuwe informatie op te doen. Daarom is voorlichting over (preventieve) gezondheidszorg belangrijk. Dit betreft met name voorlichting over basiszorg, zoals handen wassen voor het eten en na het toiletbezoek. Maar ook voorlichting over gezond en gevarieerd eten heeft onze aandacht. Veel Nepalezen hebben namelijk een tekort aan bepaalde voedingsstoffen door eenzijdige voeding, met een verminderde weerstand en een verhoogd risico om ziek te worden tot gevolg.


Previous Image
Next Image

info heading

info content


We geven vooral voorlichtingen aan moedergroepen omdat moeders de spil zijn van het gezin en zij de nieuw opgedane kennis direct in de praktijk kunnen brengen. Vaders en kinderen volgen dan van zelf.

Daarnaast zijn we actief in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de psychische zorg. Zo bieden we via onze vrijwilligers ondersteuning en training aan medewerkers in meerdere dagbestedingscentra en opvanghuizen om hier de zorg en de begeleiding te verbeteren. Voor deze projecten zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers

.