Onderwijs

Voorbeeldlessen

Naast materiële hulp legt Maya veel nadruk op de inhoud en de vorm van de lessen. Dit is nodig omdat de klassieke Nepalese methode van shout and repeat erg eenzijdig is en omdat daarmee lang niet alle leerlingen bereikt worden. In het kort komt onze aanpak neer op een verschuiving van leraargestuurd onderwijs naar leerlinggericht onderwijs. Wij introduceren daarom spelend leren in de onderbouw en coöperatieve werkvormen in de bovenbouw. Verder geven we aandacht aan differentiatie zodat ook de leerlingen met leerproblemen de kans krijgen om grip op de lesstof te krijgen. Ook kijken we naar klassenmanagement en assisteren we bij ICT onderwijs.

Previous Image
Next Image

info heading

info content