Organisatie

Organisatie Organogram

De organisatie van Stichting Maya is vrij plat en breed. Er is een bestuur dat nauw samenwerkt met de oprichter en daaronder bevinden zich 3 werkgroepen. In totaal zijn er binnen deze structuur zo’n 15 mensen regelmatig actief voor de stichting. Daarnaast zijn er nog mensen die zich inzetten op het gebied van fondsenwerven–m.n. ook een tiental vaste collectanten–en mensen die zich aanbieden voor verschillende hand- en spandiensten.


Vrijwilligers
Per jaar gaan ook enkele tientallen vrijwilligers en stagiairs eenmalig naar Nepal voor een periode van 1 a 4 maanden. Zij helpen bij het realiseren van projecten in de meest ruime zin. Het streven van de stichting is dat deze mensen continu begeleid worden door vaste vrijwilligers uit de verschillende werkgroepen die daarvoor tijdelijk naar Nepal gaan. Meer informatie over stages en vrijwilligerswerk in Nepal vind je hier. Voor vacatures in Nederland, kijk hier.


Bestuur en Oprichter Werkgroepen Lokale partners

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende 3 personen:

(v.l.n.r.) Meike, Pieter, Angelique.

Voorzitter
Naam: Pieter Kemper
Actief sinds: 2011
E-mail: pieter[at]stichting-maya.nl

Secretaris
Naam: Meike Siteur
Actief sinds: 2016
E-mail: meike[at]stichting-maya.nl

Penningmeester
Naam: Angelique Zaki
Actief sinds: 2004
E-mail: angelique[at]stichting-maya.nl

Oprichter

Naam: René Voss
Bezoekt Nepal sinds: 2003
E-mail: rene[at]stichting-maya.nl

De stichting heeft een viertal actieve werkgroepen.


Werkgroep onderwijs

(V.l.n.r.) Margriet, Teuntje, Pieter, Lotte

Werkgroep zorg

(V.l.n.r.) Ebru, Ageeth, Meike

Werkgroep rurale ontwikkeling

Roland (microkredieten), René (biogas)

Werkgroep sponsorkinderen

Bonnie, René

In Nepal werken we met een aantal vaste partners.


Rural Education Development Center

Voorzitter: Lok Raj Adhikari

Mountain of Opportunity (MoO)

Voorzitter: Prem Bahadur Kunwar

Verscheidene moedergroepen

Moedergroep in Serachour tijdens overleg